Công văn 100/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ---------
  Số: 100/TCT-CS
  V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010
  Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An
  Trả lời công văn số 2250/CT-THNVDT ngày 10/7/2009 của Cục thuế tỉnh Long An về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  1. Về thuế giá trị gia tăng:
  - Tại điểm 12, Mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2009 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT:
  "12. Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.
  Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình.
  Đối tượng chính sách xã hội bao gồm: người có công theo quy định của pháp luật về người có công; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật." thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
  Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, hoạt động xây dựng trường tiểu học (công trình phục vụ công cộng) được tài trợ bằng nguồn vốn viện trợ nhân đạo không hoàn lại của Tổ chức quỹ trẻ em Việt Nam của Mỹ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Doanh nghiệp thực hiện xây dựng dự án này không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phục vụ cho dự án.
  2. Về hoá đơn:
  Trường hợp tổ chức kinh doanh đã giải thể (đã đóng mã số thuế, quyết toán thuế và nộp lại hoá đơn cho cơ quan thuế), phần giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp trước đây sau khi hoàn thành thủ tục giải thể được chia lại cho các thành viên công ty, cổ đông, chủ doanh nghiệp đã giải thể thì không còn là sở hữu của doanh nghiệp, khi bán các tài sản này, tuỳ theo người bán là tổ chức hay cá nhân mà cơ quan thuế hướng dẫn về thủ tục cấp hoá đơn, chứng từ, xác định nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập cá nhân.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Phạm Duy Khương
   

Chia sẻ trang này