Công văn 102/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 102/TCT-TNCN
  V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017
  Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 75231/CT-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Tại điều 2 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có quy định:
  ……………
  “b) Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập”
  Tại điểm c khoản 8 điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn:
  “c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế
  Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là Cục Thuế nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam.”
  Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày tại công văn số HMS/123-RO ngày 09/11/2016 của Văn phòng đại diện Hiatachi Metals Singapore PTE.LTD tại Hà Nội Ông Yamazaki là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, không tách được thu nhập ở nhiều nơi và một số khoản chi phí đi lại, vé máy bay nội địa... trong thời gian ông Yamazaki làm việc tại Việt Nam sẽ do Văn phòng đại diện Hiatachi Metals Singapore PTE.LTD tại Hà Nội chi trả.
  Do vậy Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 75231/CT-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2016: Ông Yamazaki nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế TNCN tại Cục thuế Thành phố Hà Nội.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Website TCT;
  - Vụ Pháp chế -TCT;
  - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Duy Minh
   

Chia sẻ trang này