Công văn 103/TCT-TNCN về khấu trừ, kê khai thuế tập trung của Ngân hàng Á Châu

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 103/TCT-TNCN
  V/v Khấu trừ, kê khai thuế tập trung của Ngân hàng Á Châu Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017
  Kính gửi: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
  (Địa chỉ: Số 442 Nguyễn Thị Minh Khai P5 Q3 Thành phố Hồ Chí Minh)
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4687/CV-KTC.16 ngày 25/10/2016 của Ngân hàng TMCP Á Châu đề nghị hướng dẫn kê khai, nộp thuế tập trung. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  1. Về kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
  Về việc tiếp nhận bảng kê phân bổ tiền thuế thu nhập cá nhân: đề nghị Ngân hàng ACB thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1754/TCT-TNCN ngày 27/4/2016 của Tổng cục Thuế, theo đó “đề nghị ngân hàng ACB chuyển bản chụp bảng kê chi tiết này cho các cơ quan thuế địa phương nơi có chi nhánh để đối chiếu số thu...”. Mã số thuế cơ quan thuế nhận số phân bổ sử dụng để hạch toán vào hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) là mã số thuế của trụ sở chính (mã số thuế 10 số). Căn cứ tính phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế được tính theo thời điểm nộp hồ sơ khai thuế của trụ sở chính nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế địa phương nhận số thuế phân bổ không tính phạt chậm nộp bảng kê nhưng vẫn thực hiện đôn đốc Hội sở nộp số tiền nợ thuế theo quy định hiện hành.
  Về việc quyết toán thuế: ngân hàng thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016 với cơ quan thuế quản lý hội sở.
  2. Về kê khai và nộp thuế Giá trị gia tăng
  - Về kê khai thuế giá trị gia tăng: Ngân hàng TMCP Á Châu thực hiện nộp tờ khai thuế GTGT kèm theo bảng kê 01-6/GTGT cho cơ quan thuế nơi đóng Hội sở chính theo đúng thời hạn quy định, đồng thời Ngân hàng TMCP Á Châu có trách nhiệm gửi bảng kê 01-6/GTGT (bản chụp) cho các cơ quan thuế địa phương nơi có chi nhánh, đơn vị trực thuộc để đối chiếu số thu. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT kèm theo bảng kê 01-6/GTGT của Hội sở chính cho cơ quan thuế quản lý Hội sở chính là căn cứ để tính thời hạn nộp tờ khai của toàn hệ thống.
  - Về nộp thuế giá trị gia tăng: Đề nghị Ngân hàng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2339/TCT-DNL ngày 30/5/2016 của Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế ghi nhận kiến nghị của Ngân hàng và sẽ nghiên cứu nâng cấp, hoàn thiện hệ thống để hỗ trợ Ngân hàng thủ tục nộp thuế điện tử được thuận tiện.
  3. Về kê khai và nộp thuế môn bài
  Tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế môn bài:
  “1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc”.
  Thực hiện theo hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2339/TCT-DNL và công văn số 2340/TCT-DNL ngày 30/5/2016 trả lời Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Tiên Phong, theo đó các chi nhánh Ngân hàng có địa bàn khác với địa bàn nơi đóng Hội sở chính thì các chi nhánh Ngân hàng dùng mã số thuế 13 số đã được cấp trước đây để kê khai và nộp thuế Môn bài, thuế phí khác.
  Vì vậy, đề nghị Ngân hàng TMCP Á Châu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2339/TCT-DNL ngày 30/5/2016 của Tổng cục Thuế.
  Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Á Châu được biết./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC, KK&KTT, DNL, Cục CNTT (TCT);
  - Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
  - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Duy Minh
   

Chia sẻ trang này