Công văn 1192/TCT-KK năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 1192/TCT-KK
  V/v hoàn thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015
  Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
  Trả lời công văn số 364/CT-KT1 ngày 14/01/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần Caric, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Căn cứ khoản 4 Điều 4 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
  Căn cứ khoản 6 Điều 5, khoản 3 Điều 14, Điều 15, khoản 3 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính và khoản 4 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;
  Căn cứ điểm 3.12 Mục III Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN;
  Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, thì:
  Trường hợp Công ty cổ phần Caric ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Phụ lục hợp đồng) với Công ty cổ phần Quê Hương - Liberty để xây dựng, kinh doanh khách sạn tại số 17 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong đó Công ty cổ phần Caric là bên nhận góp vốn, Công ty cổ phần Quê Hương - Liberty là bên góp vốn thì thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế, bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua tài sản của bên góp vốn; Tuy nhiên Công ty cổ phần Quê Hương - Liberty đã phát hành hoá đơn cho Công ty Caric tương ứng với phần giá trị của Toà nhà sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng, trang bị thiết bị, nội thất để Công ty cổ phần Caric làm các thủ tục sở hữu Toà nhà và hạch toán tăng tài sản cố định, hai bên thống nhất lập biên bản bù trừ số tiền này với số tiền mà cổ phần Quê Hương - Liberty góp vốn hợp tác vào Công ty cổ phần Caric, Công ty cổ phần Caric được phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ thì đề nghị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giải quyết khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định cho Công ty cổ phần Caric đối với dự án đầu tư khách sạn tại số 17 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh, nếu:
  + Việc hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty cổ phần Caric và Công ty cổ phần Quê Hương - Liberty theo đúng quy định của pháp luật;
  + Công ty cổ phần Quê Hương - Liberty kê khai, nộp thuế theo đúng quy định đối với các hoá đơn đầu ra xuất cho Công ty cổ phần Caric và việc cấn trừ công nợ giữa hai bên có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ công nợ.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết ./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
  - Các Vụ (BTC): PC, CST;
  - Các Vụ (TCT): PC, CS;
  - Lưu: VT, KK (2b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Đại Trí
   

Chia sẻ trang này