Công văn 1217/TCT-KK năm 2014 vướng mắc khi thực hiện công văn 12485/BTC-TCT về việc hoàn thuế giá t

Thảo luận trong 'Thuế Khác' bắt đầu bởi admin, 9/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 1217/TCT-KK
  V/v vướng mắc khi thực hiện công văn số 12485/BTC-TCT ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước
  Trả lời công văn số 93/CT-TH-NV&DT ngày 17/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  1. Về chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu:
  Điểm 1.3, mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn: "Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:
  a) Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân của Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
  b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào; trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT."
  Công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/07/2009 về việc điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT hướng dẫn:
  "1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các hình thức khác theo quy định…
  3. Các chứng từ và trường hợp sau đây không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên:
  a) Chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán.
  b) Chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành"
  Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp bên mua hàng ở Campuchia mang tiền sang Việt Nam và thực hiện nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản của bên bán hàng tại Việt Nam là không đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế. Các chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản này không đủ điều kiện để khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào theo đúng hướng dẫn nêu trên.
  2. Về kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu:
  Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước thực hiện theo đúng hướng dẫn tại các công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 và công văn số 17804/BTC-TCHQ ngày 23/12/2013 về việc thực hiện công văn số 12485/BTC-TCT của Bộ Tài chính.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ: PC (BTC);
  - Vụ: PC (TCT);
  - Lưu: VT, KK (2b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Trần Văn Phu
   

Chia sẻ trang này