Công văn 1482/TCT-CS về gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa do Tổng c

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 1482/TCT-CS
  V/v gia hạn nộp thuế TNDN của DN nhỏ và vừa. Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011
  Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  Ngày 6 tháng 4 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. Ngày 22 tháng 4 năm 2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 6/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thục đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
  Để kịp thời triển khai thực hiện gia hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN tạm nộp của Quý IV năm 2010 và Quý I năm 2011, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg và Thông tư số 52/2011/TT-BTC nêu trên.
  Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ Pháp chế - BTC;
  - Vụ CST – BTC;
  - Các Vụ thuộc TCT;
  - Lưu: VT;CS (3b).Mai KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Bùi Văn Nam
   

Chia sẻ trang này