Công văn 1523/TCT-CS về chuyển đổi hình thức kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 1523/TCT-CS
  V/v chuyển đổi hình thức kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN. Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011
  Kính gửi: Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 86/CV-HLQGHCM ngày 14/3/2011, công văn số 105/CV-HLQGHCM ngày 07/04/2011 của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển đổi hình thức kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với đơn vị Hành chính sự nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Ngày 29/04/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 6170/BTC-TCT hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thuế GTGT, TNDN và việc sử dụng hóa đơn lẻ đối với tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
  Đề nghị Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện.
  Tổng cục Thuế thông báo để Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh biết.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
  - Vụ PC-TCT (2b);
  - Website Tổng cục Thuế;
  - Lưu VT, CS (3b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Xuân Sơn
   

Chia sẻ trang này