Công văn 176/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 176/TCT-TNCN
  V/v quyết toán thuế TNCN năm 2016 Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017
  Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12403/CT-TNCN ngày 16/12/2016 đề nghị hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Về các nội dung liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã được hướng dẫn rất cụ thể tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính; Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác. Do vậy, đề nghị Cục Thuế triển khai công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 như hướng Cục Thuế đã đề xuất.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lưu: VT, TCT (VT,TNCN). TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Duy Minh
   

Chia sẻ trang này