Công văn 2190/TCT-DNL năm 2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ bán cây cao

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
  ------------------
  Số: 2190/TCT-DNL
  V/v ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ bán cây cao su thanh lý. Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2015
  Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
  Trả lời công văn số 162/CSPR-TCKT ngày 26/3/2015 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đề nghị xem xét đối tượng được giảm 30% thuế TNDN năm 2011 đối với hoạt động bán cây cao su thanh lý, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4184/TCT-DNL ngày 29/9/2014 và công văn số 265/TCT-DNL ngày 22/1/2015 trả lời Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng và Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ bán cây cao su thanh lý năm 2011 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4184/TCT-DNL, công văn số 265/TCT-NDL nêu trên của Tổng cục Thuế.
  Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
  - Cục Thuế tỉnh Bình Phước;
  - Tập đoàn Công nghiệp CSVN;
  - Lưu: VT, DNL (2b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Cao Anh Tuấn
   

Chia sẻ trang này