Công văn 2583/TCT-DNL năm 2016 về kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Tập đoàn Viễn thông

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 2583/TCT-DNL
  V/v: kê khai, quyết toán thuế TNCN tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2016
  Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7152/CT-KTT2 ngày 23/02/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội kiến nghị về việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Căn cứ Luật thuế Thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân.
  Tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế:
  “1. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế
  a) Người nộp thuế phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại Điều 37, Điều 38 của Luật Quản lý thuế.
  b) Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế.
  …”.
  Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:
  “5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
  a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
  Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế năm làm giảm số thuế phải nộp nếu cần xác định lại số thuế phải nộp của tháng, quý thì khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý và tính lại tiền chậm nộp (nếu có).
  …”.
  Căn cứ các quy định nêu trên và để giảm thủ tục hành chính cho người lao động làm việc tại Tập đoàn viễn thông Quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội do phải thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN khi quyết toán thuế, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội, cụ thể:
  Hàng tháng Viettel thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo thu nhập thực nhận của người lao động. Sau khi kết thúc năm dương lịch và trước thời Điểm quyết toán chính thức, Viettel xác định thu nhập của người lao động trong năm dương lịch và thuế TNCN phải nộp của năm, kê khai Điều chỉnh với cơ quan thuế nếu có chênh lệch và thực hiện quyết toán theo quy định.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Tập đoàn viễn thông Quân đội;
  - Các vụ: PC, CS, TNCN, KK;
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, DNL (2b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Đặng Ngọc Minh
   

Chia sẻ trang này