Công văn 2700/TCT-TNCN năm 2016 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 2700/TCT-TNCN
  V/v hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 451/CT-TNCN ngày 20/05/2016 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang hỏi về việc áp dụng chính sách thuế đối với khoản “chiết khấu thanh toán” chi trả cho cá nhân là đại lý bán hàng hóa.
  Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1162/TCT-TNCN ngày 21/3/2016 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, đề nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang nghiên cứu, thực hiện.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC;
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, TNCN(2). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Tạ Thị Phương Lan
   

Chia sẻ trang này