Công văn 2753/TCT-TNCN xem xét miễn tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân do nguyên nhân bất khả kháng

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 2753/TCT-TNCN
  V/v xem xét miễn tiền chậm nộp thuế TNCN do nguyên nhân bất khả kháng. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017
  Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 15086/CT-TTHT ngày 05/4/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo của về việc xem xét miễn tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của Bệnh viện Việt Pháp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  - Tại Khoản 1, Điều 156 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 Quốc hội quy định:
  “Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”.
  - Điều 11 Luật số 15/2012/QH13 quy định những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp sau:
  “1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;
  2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;
  3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;
  4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;
  5. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Luật này.”
  - Tại Điều 111 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định về miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế:
  “1. Người bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác.
  2. Không miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với các trường hợp đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  3. Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục miễn xử phạt”.
  - Tại Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý Thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định về miễn tiền chậm nộp tiến thuế và thẩm quyền miễn tiền chậm nộp tiền thuế:
  “1. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.
  ...4. Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp có quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp theo mẫu số 01/MTCN (ban hành kèm theo Thông tư này) đối với thông báo mà mình đã ban hành....”
  Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện theo chế độ hiện hành.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ CST, PC (BTC);
  - Vụ CS, PC, KTNB, TT(TCT);
  - Website Tổng cục Thuế;
  - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Duy Minh
   

Chia sẻ trang này