Công văn 2755/TCT-TNCN về nộp thuế của Văn phòng đại diện

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 2755/TCT-TNCN
  V/v nộp thuế của Văn phòng đại diện Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017
  Kính gửi: Công ty MTV Dịch vụ Quảng Cáo và Triển Lãm Minh Vy
  (Đ/c: 50 Trung Văn, phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5908/VPCP-ĐMDN ngày 07 tháng 06 năm 2017 của Văn Phòng Chính Phủ giao Bộ Tài Chính xem xét, xử lý và trả lời về vướng mắc của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vy về việc khai, nộp thuế TNCN và các loại thuế khác của Văn phòng đại diện tại Campuchia. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Căn cứ điều 2 và điều 26 của Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
  Căn cứ điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài Chính.
  Căn cứ điều 4 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008.
  Căn cứ khoản 1, Điều 2 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008.
  1. Về Thuế Thu nhập cá nhân:
  Trường hợp công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vy mở văn phòng đại diện tại Campuchia và sử dụng lao động bản địa làm việc cho văn phòng đại diện, nếu các cá nhân này không phải là đối tượng cư trú tại Việt Nam thì thu nhập có được do làm việc cho văn phòng đại diện tại Campuchia không chịu thuế TNCN tại Việt Nam.
  2. Về các loại thuế khác:
  Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vy chưa có đầy đủ thông tin và hồ sơ về hoạt động thực tế của Văn phòng đại diện của Công ty tại Campuchia có tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh hay không nên chưa đủ cơ sở để xác định được nghĩa vụ thuế phải nộp của Văn phòng đại diện.
  Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng Cáo và Triển Lãm Minh Vy được biết.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Văn phòng Chính Phủ (để b/c)
  - Bộ Tài chính (để b/c)
  - Vụ Pháp chế -TCT, Vụ CS-TCT, Vụ HTQT-TCT;
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Duy Minh
   

Chia sẻ trang này