Công văn 2757/TCT-DNL trả lời đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Thảo luận trong 'Thuế Khác' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ---------
  Số: 2757/TCT-DNL
  V/v trả lời đối thoại DN Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2010
  Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
  Trả lời câu hỏi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nêu tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lớn năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Câu hỏi:
  (1). Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành lập các Ban Quản lý dự án thay mặt Tập đoàn (chủ đầu tư) thực hiện quản lý các dự án của Tập đoàn tại các tỉnh, thành phố khác nơi Tập đoàn đóng trụ sở chính, các Ban Quản lý dự án được cấp mã số thuế phụ thuộc (13 số). Vậy Tập đoàn phải kê khai thuế như thế nào đối với thuế giá trị gia tăng đầu vào tại các Ban Quản lý dự án?
  (2). Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát sinh các khoản nộp Ngân sách đặc thù như tiền đọc tài liệu, tiền hoa hồng chữ ký, hoa hồng sản xuất ... Các khoản nộp NSNN này không có tờ khai có mã vạch, Tập đoàn lập tờ khai đầy đủ, theo từng lần phát sinh.
  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị có bộ phận thực hiện nhập số liệu tờ khai riêng cho loại tờ khai này hoặc xây dựng phần mềm kê khai thuế cho những loại thuế này.
  Trả lời:
  1. Về việc khấu trừ hoàn thuế GTGT đầu vào của các Ban Quản lý dự án:
  Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho các Ban Quản lý dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có các công văn hướng dẫn số 4891/TCT-KK ngày 27/11/2009 gửi cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và công văn số 2472/TCT-KK ngày 9/7/2010 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Cà Mau (gửi kèm theo bản photocopy).
  Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại các văn bản nêu trên.
  2. Về đề nghị cơ quan thuế có bộ phận nhập tờ khai hoặc xây dựng phần mềm hỗ trợ kê khai đối với các khoản thu có tính đặc thù trong lĩnh vực dầu khí như tiền đọc tài liệu, tiền hoa hồng chữ ký, hoa hồng sản xuất ...
  Do các khoản thu nêu trên chỉ phát sinh đối với lĩnh vực dầu khí, không phát sinh thường xuyên, nên chưa có phần mềm hỗ trợ kê khai. Tổng cục Thuế ghi nhận và chỉ đạo các đơn vị (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin Tổng cục Thuế) nghiên cứu, triển khai xây dựng ứng dụng phục vụ cho việc kê khai nhập dữ liệu này khi sửa đổi bổ sung phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.
  Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được biết./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ: KK, TTHT, CNTT;
  - Cục Thuế TP.Hà Nội;
  - Lưu: VT, DNL(3b).
  KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Vũ Thị Mai
   

Chia sẻ trang này