Công văn 2883/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng casino do

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 2883/TCT-TNCN
  V/v Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino. Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Trả lời công văn số 3245/CT-KT1 ngày 27/4/2016 và công văn số 4705/CT-KT1 ngày 13/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xác định tỷ lệ ấn định thuế TNCN đối với cá nhân trúng thưởng trong Casino, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3126/TCT-TNCN ngày 4/8/2015 hướng dẫn: “Trường hợp Doanh nghiệp không xác định được thu nhập chịu thuế của cá nhân trúng thưởng trong casino thì Cục Thuế thực hiện ấn định theo quy định của Luật quản lý thuế.”
  Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thì Cục Thuế được quyền trực tiếp thanh tra, kiểm tra, ấn định thuế và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương thực hiện xác định thuế TNCN đối với cá nhân trúng thưởng trong Casino năm 2013 và 2014 của Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm theo đúng quy định pháp luật.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC;
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, TNCN (2). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Tạ Thị Phương Lan
   

Chia sẻ trang này