Công văn 291/TCT-TNCN vướng mắc về nghĩa vụ thuế liên quan đến thi hành án

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 291/TCT-TNCN
  V/v vướng mắc về nghĩa vụ thuế liên quan đến thi hành án Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017
  Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 73374/CT-TNCN ngày 29/11/2016 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc đề nghị hướng dẫn vướng mắc về nghĩa vụ thuế liên quan đến thi hành án. Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Căn cứ Điều 24 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN;
  Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 2; khoản 2, Điều 8; Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;
  Căn cứ các quy định nêu trên và bản án sơ thẩm số 03/2013/LĐST ngày 28/9/2013 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, bản án phúc thẩm số 07/2014/LĐ-PT ngày 27/03/2014 của Tòa án nhân dân TP Hà Nội, biên bản thỏa thuận thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa ngày 12/8/2015 thì Tổng cục Thuế thống nhất ý kiến xử lý theo quan điểm 2 tại Công văn số 73374/CT-TNCN ngày 29/11/2016 của Cục thuế thành phố Hà Nội.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục thuế TP. Hà Nội;
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Duy Minh
   

Chia sẻ trang này