Công văn 3008/TCT-TNCN xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 3008/TCT-TNCN
  V/v Xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN. Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 604/CT-TNCN ngày 16/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Căn cứ Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội;
  Căn cứ Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;
  Căn cứ Điều 4 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;
  Căn cứ công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã xử lý giảm thuế TNCN năm 2015 cho bà Nguyễn Thị Hà.
  Hiện nay Tổng cục Thuế đã có công văn số 2936/TCT-TNCN ngày 04/7/2017 về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN đề nghị Bộ Y tế có quy định, hướng dẫn về danh mục bệnh hiểm nghèo, cách xác định bệnh hiểm nghèo để làm cơ sở xét giảm thuế TNCN theo quy định của pháp luật.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ Pháp chế - TCT;
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
  Nguyễn Thị Hạnh
   

Chia sẻ trang này