Công văn 3009/TCT-TNCN về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 3009/TCT-TNCN
  V/v miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017
  Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2689/CT-TNCN ngày 26/4/2017 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở duy nhất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Tại Khoản 2, Điều 4 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định thu nhập được miễn thuế: “2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất”.
  Tại Khoản 1b, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
  “b.2) Nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế do cá nhân chuyển nhượng bất động sản tự khai và chịu trách nhiệm. Nếu phát hiện không đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi vi phạm pháp luật thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.
  Đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp các cơ quan có liên quan kiểm tra tính chính xác của hồ sơ đối với cá nhân có nhà ở, đất ở duy nhất để thực hiện miễn thuế TNCN phù hợp với thực tế phát sinh và quy định hiện hành của pháp luật về thuế.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ Pháp chế;
  - Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Lý Thị Hoài Hương
   

Chia sẻ trang này