Công văn 3136/BYT-TB-CT năm 2016 về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

Thảo luận trong 'Thuế Khác' bắt đầu bởi admin, 11/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ Y TẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 3136/BYT-TB-CT
  V/v cấp phép nhập khẩu TTBYT Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016
  Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông
  Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.
  Xét nội dung đề nghị tại công văn 0425/2016PD ngày 25/4/2016 của đơn vị nhập khẩu về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế. Bộ Y tế đã tổ chức họp thẩm định hồ sơ nhập khẩu và duyệt cấp giấy phép nhập khẩu các trang thiết bị y tế (mới 100%) theo danh mục như sau:
  TT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHỦNG LOẠI HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU
  1 Chất chuẩn dùng cho máy đo mỡ máu và đường huyết cá nhân. PTS PANELS Multi-Chemistry Controls;
  PTS PANELS HDL Cholesterol Controls Polymer Technology Systems, Inc., Mỹ Polymer Technology Systems, Inc., Mỹ
  Đề nghị đơn vị nhập khẩu thực hiện đúng các quy định hiện hành về nhập khẩu trang thiết bị y tế. Về nhãn hàng hóa phải theo đúng quy định pháp luật về nhãn, đồng thời phải chịu trách nhiệm về số lượng, trị giá và chất lượng các trang thiết bị y tế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
  Giấy phép nhập khẩu này có hiệu lực một (01) năm kể từ ngày ký ban hành.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
  - Hải quan cửa khẩu;
  - Thanh tra Bộ;
  - Cổng TTĐT Bộ Y tế;
  - Lưu: VT, TB-CT(2b). KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Viết Tiến
   

Chia sẻ trang này