Công văn 3137/TCT-KK về cấp mã số thuế cho đơn vị phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

Thảo luận trong 'Thuế Khác' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------
  Số: 3137/TCT-KK
  V/v cấp mã số thuế cho đơn vị phụ thuộc Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2010

  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 851/CT-KTT ngày 17/5/2010 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái đề nghị hướng dẫn trong công tác Quản lý thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Tại Điều 1, Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng con dấu quy định: “Con dấu được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị…, đơn vị vũ trang... và một số chức danh nhà nước. Con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước.”
  Tại điểm 1.2, Mục C, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định: “Nếu đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra muốn kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng, cấp mã số thuế phụ thuộc và sử dụng hóa đơn riêng”.
  Điểm 3.3 (c), Phần I, Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế quy định: “Mã số thuế 13 số được cấp cho: Các chi nhánh, văn phòng đại diện, cửa hàng, nhà máy của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế…; Các đơn vị trực thuộc không phân biệt hình thức hạch toán độc lập hay hạch toán phụ thuộc đều được cấp mã số thuế 13 số”.
  Trường hợp của Trạm xăng dầu T10C, theo Quyết định số 377/QĐ-BTL ngày 12/9/2006 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Trạm xăng dầu T10C là đơn vị trực thuộc T12 Cục Hậu cần Quân khu 2, có nhiệm vụ: tổ chức tiếp nhận, dự trữ, bảo quản, cấp phát nhiên liệu, dầu mỡ cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu theo kế hoạch của Cục Hậu cần và kết hợp kinh doanh dịch vụ xăng dầu đúng pháp luật, có hiệu quả.
  Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Yên Bái tại công văn số 851/CT-KTT nêu trên, Trạm xăng dầu T10C trực thuộc T12 Cục Hậu cần Quân khu 2 không có con dấu, hạch toán phụ thuộc, không có tài khoản tại ngân hàng, toàn bộ giao dịch của Trạm xăng dầu T10C đều sử dụng con dấu của đơn vị chủ quản là T12 Cục Hậu cần Quân khu 2. Như vậy, việc Cục Thuế tỉnh Yên Bái cấp mã số thuế 10 số cho Trạm xăng dầu T10C là trái với quy định tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.
  Căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng con dấu và quản lý thuế, Trạm xăng dầu T10C là đơn vị trực thuộc T12 Cục Hậu cần Quân khu 2, không có con dấu, không có tư cách pháp nhân, không được kê khai nộp thuế riêng và không được sử dụng hóa đơn riêng. Theo quy định hiện hành, Trạm xăng dầu T10C được cấp mã số thuế 13 số và thực hiện nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % quy định tại khoản 1, Phần D, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.
  Đề nghị Cục Thuế tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký thuế, hướng dẫn Trạm xăng dầu T10C thực hiện đăng ký mã số thuế 13 số theo đơn vị chủ quản và đăng ký kê khai, nộp thuế đúng quy định hiện hành.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Yên Bái được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Các Vụ PC, CS (TCT);
  - Lưu: VT, KK (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Lê Hồng Hải
   

Chia sẻ trang này