Công văn 3214/TCT-TNCN về nộp bản chụp chứng từ khấu trừ thuế khi làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 3214/TCT-TNCN
  V/v nộp bản chụp chứng từ khấu trừ thuế khi làm thủ tục hoàn thuế TNCN Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017
  Kính gửi: Ông Phạm Tiến Dũng
  (Đ/c: 30/29 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6409/VPCP-KSTT ngày 21 tháng 06 năm 2017 của Văn phòng Chính Phủ giao Bộ Tài Chính xem xét, xử lý và trả lời phản ánh của Ông Phạm Tiến Dũng về việc nộp bản chụp chứng từ khấu trừ thuế TNCN khi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Căn cứ khoản 3, Điều 5 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014
  Căn cứ Điều 5, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015
  Căn cứ điểm b.2, khoản 3, Điều 21 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015.
  Căn cứ Điều 23 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 hướng dẫn:
  “Điều 23. Sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:
  Điều 53. Hoàn thuế thu nhập cá nhân
  “1 ….
  2. Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”
  Theo các quy định, hướng dẫn trên đây khi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện hoàn thuế TNCN thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà sử dụng ngay hồ sơ quyết toán thuế quy định tại khoản 4, Điều 9 của Thông tư số 92 nêu trên và chỉ tích vào chỉ tiêu 47 trên tờ khai mẫu 02/QTT-TNCN trong hồ sơ quyết toán thuế. Hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm: tờ khai mẫu 02/QTT-TNCN, bản chụp chứng từ và các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.
  Tổng cục Thuế thông báo để Ông Phạm Tiến Dũng được biết.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Văn phòng Chính phủ (để b/c)
  - Bộ Tài chính (để b/c)
  - Phó TCTg - Cao Anh Tuấn (để b/c)
  - Vụ Pháp chế -TCT,
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG




  Nguyễn Duy Minh
   

Chia sẻ trang này