Công văn 354/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Thảo luận trong 'Thuế Khác' bắt đầu bởi admin, 9/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Số: 354/TCT-CS
  V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2011
  Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Nam.
  Trả lời công văn số 1764/CT-THNVDT ngày 20/12/2010 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về vướng mắc khi thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  * Thuế giá trị gia tăng:
  - Về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: Bộ Tài chính đã có công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 về việc giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 hướng dẫn cụ thể.
  * Thuế thu nhập doanh nghiệp:
  - Chi phí khấu hao tài sản cố định đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống có nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ:
  Đề nghị Cục thuế hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định tại tiết e điểm 2.2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN như sau: doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với: “Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1.6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống mới đăng ký sử dụng và hạch toán trích khấu hao tài sản cố định từ ngày 1/1/2009”.
  - Khoản chi cho người lao động về tiền nhà, tiền nghỉ phép, tiền trợ cấp chuyển vùng cho người lao động nước ngoài được quy định trong hợp đồng lao động:
  Tại tiết b điểm 2.5 mục VI Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC quy định về các khoản chi tiền lương, tiền công không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau: “Các khoản tiền thưởng cho người lao động không mang tính chất tiền lương, các khoản tiền thưởng không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể”.
  Căn cứ quy định trên, trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký kết với người lao động có ghi khoản chi phí về tiền nhà, tiền nghỉ phép, tiền trợ cấp chuyển vùng cho người lao động nước ngoài được người sử dụng lao động trả có tính chất tiền lương, tiền công, nếu khoản chi này không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
  * Một số nội dung khác về thuế GTGT và thuế TNDN:
  - Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.
  - Chi phí tiền ăn giữa ca đối với các công ty nhà nước.
  - Chi phí về tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế.
  - Chi phí về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông.
  Các vấn đề nêu trên được đưa vào dự thảo công văn hướng dẫn quyết toán thuế năm 2010 đã lấy ý kiến các Cục thuế (công văn số 5251/TCT-CS ngày 24/12/2010). Tổng cục Thuế đang trình Bộ Tài chính ban hành công văn này để thực hiện thống nhất trên cả nước.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hà Nam được biết./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ Pháp chế - TCT (2b);
  - Lưu: VT, CS (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Vũ Thị Mai
   

Chia sẻ trang này