Công văn 4053/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng mặt hàng vỏ ghẹ, trấu và trấu đã ép thành viên do Tổng

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------
  Số: 4053/TCT-CS
  V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010
  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang
  Trả lời công văn số 637/CT-THNVDT ngày 25/8/2010 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về thuế suất thuế GTGT mặt hàng vỏ ghẹ, trấu và trấu đã ép thành viên, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật như sau:
  Tại điểm 1 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:
  “Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu”.
  Tại điểm 2 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá sau:
  “Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác ở khâu kinh doanh thương mại.
  Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến hướng dẫn tại điểm này bao gồm cả thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ”.
  Mặt hàng vỏ ghẹ thuộc nhóm 05.08, mặt hàng trấu và trấu ép thành viên thuộc nhóm 12.13 Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.
  Căn cứ hướng dẫn nêu trên, mặt hàng vỏ ghẹ, trấu và trấu đã ép thành viên là sản phẩm hải sản, sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành các sản phẩm khác, nếu do tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Mặt hàng vỏ ghẹ, trấu và trấu đã ép thành viên ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng thuế suất 5%.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ Pháp chế - Bộ TC;
  - Vụ Pháp chế - TCT (2b);
  - Lưu: VT, CS (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Vũ Thị Mai
   

Chia sẻ trang này