Công văn 4066/TCT-DNL về thuế Nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ bảo hành

Thảo luận trong 'Thuế Nhà Thầu' bắt đầu bởi admin, 30/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 4066/TCT-DNL
  V/v: Thuế Nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ bảo hành. Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017
  Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh.
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1392/CT-TTHT ngày 08/8/2017 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc về thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ bảo hành nêu tại công văn số 453/SDV ngày 25/7/2017 của Công ty TNHH Sam sung Display Việt Nam (Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:
  “2. Đối tượng không áp dụng
  Hướng dẫn tại Thông tư này không áp dụng đối với:

  2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:
  - Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc xuất khẩu hàng và giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu nước ngoài về đến Việt Nam kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).
  - Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).“
  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp nhà cung cấp nước ngoài cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc và phụ kiện (sau đây gọi là sản phẩm) cho SDV theo hình thức giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc tại cửa khẩu Việt Nam; nhà cung cấp nước ngoài chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng và không thực hiện bất kỳ dịch vụ nào tại Việt Nam liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm nêu trên cho SDV ngoại trừ việc cam kết bảo hành miễn phí cho SDV đối với các sản phẩm này theo trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán trong một thời hạn cụ thể được quy định tại Hợp đồng; SDV chịu mọi trách nhiệm, chi phí và rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ điểm giao hàng (như trình bày tại công văn số 453/SDV) thì nhà cung cấp nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 103/2014/TT-BTC.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ CS, PC, KK (TCT);
  - Lưu: VT, DNL (2b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Đặng Ngọc Minh
   

Chia sẻ trang này