Công văn 4284/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 4284/TCT-CS
  V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015
  Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
  - Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.
  (Đ/c: Lô E2b-3, Đường D6, KCN cao, Q.9, TP. HCM)
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 155.15/E-SKHD/CV ngày 13/7/2015 của Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm... Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4976/TCT-CS ngày 11/11/2014 trả lời Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, (bản photo công văn kèm theo)
  Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu công văn nêu trên và căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế tại Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.
  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng biết./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
  - Vụ PC - BTC;
  - Vụ PC-TCT;
  - Lưu: VT, CS (3b) TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Hữu Tân
   

Chia sẻ trang này