Công văn 4347/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm sức khỏe do Tổn

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 4347/TCT-TNCN
  V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016
  Kính gửi: Công ty TNHH dự án Hồ Tràm
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06-082016/FAT-HTP ngày 10/8/2016 của Công ty TNHH dự án Hồ Tràm đề nghị hướng dẫn về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm sức khỏe. Vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Tại khoản 3, Điều 11; khoản 1 Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế hướng dẫn:
  “Điều 11
  Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động”.
  “Điều 25
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi”.
  Theo hướng dẫn nêu trên thì nội dung trả lời tại công văn số 6219/CT-TTHT ngày 2/8/2016 của Cục thuế tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu là phù hợp với chế độ quy định, đề nghị Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm thực hiện theo hướng dẫn tại công văn trả lời Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Hồ Tràm được biết./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục thuế tỉnh tỉnh BR-VT;
  - Vụ Pháp chế (TCT);
  - Website TCT;
  - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Duy Minh
   

Chia sẻ trang này