Công văn 45478/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế đối với việc xử lý vi phạm hành chính về thuế thu

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 45478/CT-HTr
  V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015
  Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính
  Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 607/PC-TCT ngày 12/6/2015 của Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế của Độc giả Vũ Thị Minh Lan (SĐT: 01662020311; Email: vuthiminhlan@yahoo.com) do Công thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:
  - Tại Khoản 1 Điều 51 quy định về hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ có thuế GTGT ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo như sau:
  “1. Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT
  Các tổ chức, cá nhân nêu trên thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT vào bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuế GTGT đầu vào được hoàn.”
  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình; dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả cho hàng hóa, dịch vụ đó.
  Trường hợp, tổ chức không có nhu cầu hoàn thuế GTGT đã trả cho hàng hóa dịch vụ nêu trên thì không phải nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
  Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính trả lời Độc giả Vũ Thị Minh Lan./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Tổng cục Thuế (để b/c);
  - Phóng pháp chế;
  - Lưu: VT, HTr(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này