Công văn 4551/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm khung trần, vách bằng thép lá do Tổng

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Số: 4551/TCT-CS
  V/v thuế GTGT đối với sản phẩm khung trần, khung vách bằng thép lá Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010
  Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5493/CT-TTrl-N4 ngày 26/8/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm khung trần, khung vách bằng thép lá của Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Điểm 2.34 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn hàng hoá dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% bao gồm:
  "2.34 Sản phẩm luyện, cán, kéo kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý, trừ vàng nhập khẩu quy định tại Điểm 26, Mục II, Phần A Thông tư này.
  Sản phẩm luyện cán, kéo, kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý bao gồm những sản phẩm trực tiếp của công nghiệp luyện cán kéo ở dạng nguyên liệu hoặc sản phẩm, như: sản phẩm kim loại ở dạng thỏi, thanh, tấm, dây.
  Những sản phẩm luyện cán kéo đã sản xuất chế biến thành các sản phẩm khác thì thuế suất được xác định theo mặt hàng".
  Điểm 2.34 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 về thuế GTGT hướng dẫn hàng hoá dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% bao gồm:
  "2.34- Sản phẩm luyện, cán, kéo kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý, trừ vàng nhập khẩu quy định tại Điểm 1.26, Mục II, Phần A Thông tư này.
  Sản phẩm luyện cán, kéo, kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý bao gồm những sản phẩm trực tiếp của công nghiệp luyện cán kéo ở dạng nguyên liệu hoặc sản phẩm, như: sản phẩm kim loại ở dạng thỏi, thanh, tấm, dây.
  Những sản phẩm luyện cán kéo đã sản xuất chế biến thành các sản phẩm khác thì thuế suất được xác định theo mặt hàng".
  Điểm 10 Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính về thực hiện thuế suất thuế GTGT theo danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hướng dẫn:
  "Mức thuế suất thuế GTGT hướng dẫn chi tiết ở Danh mục thuế GTGT được áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu thống nhất từ khâu nhập khẩu đến khâu tiêu thụ nội địa và được sử dụng để xác định thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá sản xuất, kinh doanh trong nước".
  Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp trước ngày 01/01/2009, Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm khung trần, khung vách được làm từ thép lá cán phẳng thành dạng thanh, được gia công để dùng làm cấu kiện xây dựng thuộc mã hàng 7308 theo Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Trường hợp các sản phẩm khung trần, khung vách bằng thép lá nêu trên được gắn thêm các tấm thạch cao bên ngoài tạo thành trần hoặc vách nhà bằng thạch cao thì các sản phẩm trần hoặc vách nhà bằng thạch cao áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.
  Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC-BTC;
  - Vụ PC – TCT;
  - Lưu: VT, CS (4b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Vũ Thị Mai
   

Chia sẻ trang này