Công văn 45534/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 45534/CT-HTr
  V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016
  Kính gửi: Bà Vũ Thanh Thủy
  (Đ/c: số 11 ngõ 4C Đặng Văn Ngữ - P Trung Tự - Q Đống Đa - Hà Nội)
  MST: 8008452482
  Trả lời công văn công văn không số ngày 09/06/2016 của Bà Vũ Thanh Thủy hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ khoản 12 Điều 4 Luật thuế TNCN quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế:
  “12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.”
  - Căn cứ điểm 12.3 mục III phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:
  “12.3. Thu nhập từ bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.”
  - Căn cứ công văn số 3244/TCT-TNCN ngày 09/09/2011 của Tổng cục Thuế về việc thuế TNCN đối với tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm Hợp đồng.
  Căn cứ các quy định trên và trình bày của Bà Vũ Thanh Thủy trong công văn ngày 09/06/2016: Bà Thủy nhận tiền bồi thường từ Chi nhánh Công ty CP Him Lam tại Hà Nội do không thực hiện được Hợp đồng số 07/11HĐ-HLHN đã ký ngày 01/08/2011, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về nguyên tắc như sau:
  Trường hợp bà Thủy nhận được khoản tiền bồi thường hợp đồng theo đúng quy định, phù hợp với các thỏa thuận tại Hợp đồng số 07/11HĐ-HLHN thì khoản tiền bồi thường này được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại điểm 12.3 mục III phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên.
  Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Bà Vũ Thanh Thủy được biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT, HTr(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này