Công văn 4698/TCT-DNL trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2010 do Tổng cục

Thảo luận trong 'Thuế Khác' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Số: 4698/TCT-DNL
  V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2010 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010
  Kính gửi: Công ty Cổ phần Sông Đà 6.
  Về nội dung kiến nghị của Công ty nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Câu hỏi:
  1. Thuế GTGT: Theo Thông tư số 129/2008/TT/BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính, công văn số 10220/BTC ngày 20/07/2009 điều kiện để khấu trừ thuế đầu vào là phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, điều này gây bất lợi cho doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Sông Đà 6 là doanh nghiệp xây lắp, nhiều khi các khối lượng xây lắp đã được nghiệm thu nhưng nhà nước chưa thanh toán do đó đơn vị không có tiền trả tiền thuế và trả nợ khách hàng. Đề nghị Tổng cục Thuế xem xét sửa đổi lại điều kiện để khấu trừ thuế đầu vào hợp lý hơn?
  2. Theo công văn ban hành cuối tháng 5/2010, các cá nhân có số thuế phải nộp lởn hơn đã tạm nộp đều phải quyết toán thuế. Tuy nhiên đối với các cá nhân phải tự quyết toán nếu nộp thừa thì phải làm hoàn thuế, không được bù trừ kỳ sau. Điều này gây bất lợi cho cá nhân. Đề nghị Tổng cục Thuế nên cho phép cá nhân được bù trừ vào kỳ sau nếu nộp thừa và chấp nhận tờ khai làm trên giấy, không nên bắt buộc làm trên phần mềm?
  Trả lời:
  1. Điểm 1.3, Mục III, Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:
  “a) Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
  b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giả trị hàng hoá, dịch vụ mua vảo từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”
  Và ngày 20/07/2009 Bộ Tài chính đã có công văn số 10220/BTC-TCT hướng dẫn về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT. Đề nghị công ty thực hiện theo quy định.
  2. Trả lời về việc cho phép cá nhân được bù trừ số thuế TNCN nộp thừa vào kỳ sau và chấp nhận tờ khai làm trên giấy, không nên bắt buộc làm trên phần mềm.
  * Về vấn đề bù trừ, hoàn thuế cho cá nhân tự đi quyết toán thuế
  Điểm I, Mục V, Công văn số 1700/TCT-TNCN ngày 21/05/2010 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: “Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tự quyết toán thuế, nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân làm hồ sơ quyết toán thuế và ghi số thuế được hoàn vào chỉ tiêu [30] “Tổng số thuế đề nghị hoàn” của tờ khai 09/KK-TNCN. Cơ quan thuế xem xét và thực hiện hoàn, không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa”.
  Điều 2, Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN đã hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm:
  “- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (đối với các đối tượng phải quyết toán thuế TNCN);
  - Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số 18/MGT-TNCN (đối với những cá nhân được giảm thuế TNCN do bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo có yêu cầu hoàn thuế);
  - Chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thu thuế thu nhập cá nhân (bản chính)”.
  Như vậy, thủ tục hoàn thuế TNCN đã được sửa đổi tại Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 nêu trên đã được đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân có nhu cầu hoàn thuế. Căn cứ vào yêu cầu hoàn thuế phản ánh trên tờ khai quyết toán, văn bản đề nghị giảm thuế cơ quan thuế sẽ kiểm tra và thực hiện hoàn thuế. Cá nhân đề nghị hoàn thuế không phải làm các thủ tục hoàn thuế quy định tại điểm 6, Mục I, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính và quy định tại điểm 6, Mục I, Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
  Căn cứ các hướng dẫn trên, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tự quyết toán thuế có số thuế nộp thừa thì cơ quan thuế xem xét thực hiện hoàn, không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa.
  * Về đề nghị cho cá nhân làm tờ khai thuế TNCN trên giấy không bắt buộc làm trên phần mềm.
  Để hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2009, Tổng cục Thuế đã có phần mềm hỗ trợ. Dựa vào phần mềm này, cá nhân khai thu nhập và chứng từ khấu trừ thuế thì xác định được số thuế thừa thiếu rất thuận tiện và thực hiện kê khai thuế.
  Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Cục thuế Tp.Hà Nội;
  - Vụ QLT TNCN;
  - Vụ PC (02b)
  - Lưu: VT, DNL (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Vũ Thị Mai
   

Chia sẻ trang này