Công văn 5864/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến gạ

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 5864/TCT-CS
  V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016
  Kính gửi: Công ty TNHH Đình Thái
  (Địa chỉ: Số 578 ấp Đông An, TT Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang)
  Trả lời công văn số 01/2016/CV-ĐT ngày 05/10/2016 của Công ty TNHH Đình Thái đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động chế biến gạo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  1. Về chính sách thuế TNDN.
  Về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động xay xát, đánh bóng gạo (không gắn liền với quá trình xay xát, tách vỏ trấu của thóc, lúa) để bán, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4852/TCT-CS ngày 18/11/2015 trả lời Cục thuế tỉnh Cần Thơ (photo kèm theo). Theo đó, hoạt động mua gạo về lau bóng, xát trắng, tách màu của Công ty là hoạt động bán buôn gạo (không thuộc hoạt động chế biến nông sản), do vậy không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản.
  2. Về chính sách thuế GTGT.
  Về chính sách thuế đối với phụ phẩm là tấm, cám, Cục thuế tỉnh Kiên Giang đã có hướng dẫn tại công văn số 464/CT-TTHT ngày 3/6/2016 gửi Công ty TNHH Đình Thái là phù hợp quy định.
  Hoạt động gia công xay xát là dịch vụ sơ chế sản phẩm nông nghiệp nên thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5%.
  Về chính sách thuế đối với sản phẩm trấu, Bộ Tài chính đã có công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 và công văn số 8556/BTC-TCT ngày 23/6/2016 của Bộ Tài chính gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (photo kèm theo).
  Tổng cục Thuế thông báo Công ty TNHH Đình Thái biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể theo quy định./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
  - Cục thuế tỉnh Kiên Giang;
  - Vụ PC-TCT;
  - Lưu: VT, CS (3b). TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Quý Trung
   

Chia sẻ trang này