Công văn 63357/CT-TTHT về khấu trừ thuế giá trị gia tăng nộp thay nhà thầu nước ngoài

Thảo luận trong 'Thuế Nhà Thầu' bắt đầu bởi admin, 30/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 63357/CT-TTHT
  V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017
  Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299
  (Địa chỉ: Số 38 ngõ 120 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP Hà Nội. MST: 0101166996)
  Trả lời công văn số 359/TCKT ngày 07/09/2017 của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299 (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thay nhà thầu nước ngoài, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:
  + Tại Khoản 1 Điều 14 hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:
  "Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất."
  + Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 hướng dẫn điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:
  "1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam
  2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
  Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này...."
  Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:
  Trường hợp Công ty mua hàng hóa, dịch vụ của nhà thầu nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, Công ty đã nộp thay thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài thì Công ty được khấu trừ số thuế GTGT nộp thay này theo hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.
  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 299 được biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng Kiểm tra 4;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT, TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này