Công văn 65162/CT-TTHT về lập hóa đơn khoản tiền thu về bồi thường do khách hàng vi phạm hợp đồng

Thảo luận trong 'Hóa đơn' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 65162/CT-TTHT
  V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017
  Kính gửi: Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật Xây Dựng
  (Địa chỉ: tầng 7, số 72T, đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
  MST: 0100106200)
  Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 250/PTXD-TCKT ngày 15/9/2017 của Công ty cổ phần Phát triển kỹ thuật Xây Dựng (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng, quy định về các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT:
  “1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.
  Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.
  Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.”
  Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty khi nhận khoản tiền thu về bồi thường do khách hàng vi phạm hợp đồng (khách hàng hủy thầu các gói thầu thuộc dự án thuộc trung tâm Đào tạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam) thì Công ty không lập hóa đơn mà lập chứng từ thu theo quy định.
  Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng KT2;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT, TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này