Công văn 65612/CT-TTHT về giải đáp chính sách thuế về hóa đơn

Thảo luận trong 'Hóa đơn' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 65612/CT-TTHT
  V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017
  Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng - DCPM
  (Địa chỉ: Tầng 3 toà nhà 5 tầng, số 1 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội; MST: 0103683573)
  Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/CT-TCKT ngày 26/09/2017 của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng - DCPM hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  Căn cứ Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
  5. Sửa đổi Khoản 2 Điều 9 như sau:
  “Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”
  Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thay đổi tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan quản lý trực tiếp, Công ty vẫn có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã đặt in chưa sử dụng hết thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính).
  Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng - DCPM biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng KT3;
  - Phòng Pháp Chế;
  - Lưu: VT, TTHT (2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này