Công văn 6805/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 6805/CT-TTHT
  V/v: Thuế thu nhập cá nhân TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2012
  Kính gửi: CN TP. Hồ Chí Minh – Công ty TNHH I-Glocal
  Địa chỉ : 190 Nguyễn Công Trứ, Toà nhà Maritime bank. quận 1
  Mã số thuế: 0101407070-001
  Trả lời văn bản số IGL/20120801 ngày 21/08/2012 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
  - Tại khoản 1 mục V phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định:
  “Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được tính bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu nhập.
  Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam”.
  Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty khi chi trả tiền lương cho nhân viên bằng đồng ngoại tệ thì Công ty phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu nhập để tính thuế TNCN . Trường hợp Công ty chi trả tiền lương là đồng ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái giao dịch bình quân liên ngân hàng so với đồng Việt Nam thì Công ty phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái bình quân liên ngân hàng so với Đồng Việt Nam (Công ty có thể sử dụng tỷ giá chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất nhập khẩu trên trang Web của Ngân hàng nhà nước Việt Nam).
  Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
  Nơi nhận
  - Như trên;
  - P.KT2;
  - P.PC;
  - Web Cục thuế;
  - Lưu: VT, TTHT
  1902-213120/ 12 PT. TUQ. CỤC TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
  HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
  Trần Thị Lệ Nga
   

Chia sẻ trang này