Công văn 68559/CT-TTHT về chính sách thuế mở rộng diện tích cùng tòa nhà

Thảo luận trong 'Thuế Khác' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 68559/CT-TTHT
  V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017
  Kính gửi: Công ty TNHH Seta International Việt Nam
  Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà H.L Tower, Lô A2B Đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - MST: 0105615138
  Trả lời công văn số 2609/SETAVN-KT đề ngày 26/9/2017 của Công ty TNHH Seta International Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc mở rộng diện tích cùng tòa nhà, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, hướng dẫn về khai nộp lệ phí môn bài như sau:
  + Tại Điều 2 quy định về người nộp lệ phí môn bài như sau:
  “Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài
  Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:
  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
  3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
  5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).”
  + Tại Điều 5 quy định về khai, nộp lệ phí môn bài như sau:
  “Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài

  3. Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  a) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;”
  - Căn cứ Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài; quy định về khai, nộp lệ phí môn bài như sau:
  “Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài
  1. Khai, nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
  a) Khai lệ phí môn bài

  a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;”
  Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty thuê thêm diện tích trong cùng tòa nhà để mở rộng văn phòng thì không phải nộp lệ phí môn bài. Trường hợp Công ty thuê để làm địa điểm kinh doanh thì phải kê khai, nộp thuế môn bài theo quy định.
  Nội dung Công ty hỏi về thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp không thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn.
  Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Seta International Việt Nam được biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng KT1;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT, TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này