Công văn 70139/CT-TTHT về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 70139/CT-TTHT
  V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017
  Kính gửi: Công ty TNHH Vina Dong IL Construction
  (Đ/c: P A216, Tháp The Manor đường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội)
  MST: 0104186817
  Trả lời công văn số 20170928/CV-DONGIL ngày 28/9/2017 của Công ty TNHH Vina Dong IL Construction, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:
  Căn cứ Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ hai điểm a Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:
  “- Giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định đối với từng trường hợp như sau:
  + Nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là giá trị phần vốn góp lũy kế đến thời điểm chuyển nhượng vốn trên cơ sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán và được các bên tham gia đầu tư vốn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
  + Nếu là phần vốn do mua lại thì giá mua là giá trị vốn tại thời điểm mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán.
  Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán có chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng đồng ngoại tệ; Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam có chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng phải được xác định bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản tại thời điểm chuyển nhượng”.
  Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Vina Dong IL Construction có hoạt động chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư thì giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định theo quy định tại Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.
  Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.
  Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Vina Dong IL Construction được biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng Pháp chế;
  - Phòng Kiểm tra thuế số 1;
  - Lưu: VT, TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này