Công văn 70144/CT-TTHT về chính sách thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Na

Thảo luận trong 'Thuế Khác' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 70144/CT-TTHT
  V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017
  Kính gửi: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Thanh Hà
  (Địa chỉ: Số 122-123 M2 Láng Trung, Ba Đình, Hà Nội.
  MST 0100101876)
  Trả lời công văn số 07/TH-CTHN ngày 16/10/2017 của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Thanh Hà (sau đây gọi tắt là đơn vị) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:
  + Tại Điều 1 hướng dẫn đối tượng áp dụng:
  “Hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau (trừ trường hợp nêu tại Điều 2 Chương I):
  1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu...
  + Tại Điều 2 hướng dẫn đối tượng không áp dụng:
  “Hướng dẫn tại Thông tư này không áp dụng đối với:

  4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:
  - Sửa chữa phương tiện vận tải (tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng tàu bay, tàu biển), máy móc, thiết bị (kể cả đường cáp biển, thiết bị truyền dẫn), có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;
  - Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);

  - Xúc tiến đầu tư và thương mại;
  - Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
  Ví dụ 7:
  Doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng thuê doanh nghiệp ở Thái Lan thực hiện dịch vụ môi giới để bán sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Thái Lan hoặc thị trường thế giới thì dịch vụ môi giới này của doanh nghiệp Thái Lan không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này;...”
  Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn vị ký hợp đồng thuê Tổ chức môi giới nước ngoài (sau đây gọi tắt là Nhà thầu nước ngoài) thực hiện dịch vụ môi giới để đơn vị bán được sản phẩm “hoa hồi nguyên cánh” tại thị trường Anh (dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài) thì dịch vụ môi giới của Nhà thầu nước ngoài nêu trên không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính.
  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng Kiểm tra thuế số 3;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT, TTHT(2). (6; 3) KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này