Công văn 71462/CT-TTHT về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bán tài sản đảm bảo

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 71462/CT-TTHT
  V/v thuế TNDN đối với hoạt động bán tài sản đảm bảo Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017
  Kính gửi: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
  (Đ/c: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, - MST: 0200124891)
  Trả lời công văn số 3304/2017/CV-TGĐ5 ngày 18/10/2017 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) (sau đây gọi là Ngân hàng) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  Căn cứ Điều 6 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN quy định như sau:
  “Điều 6. Xác định thu nhập tính thuế
  1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định như sau:
  Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định
  2. Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
  Thu nhập tính thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác
  Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh. Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.
  Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế. Trường hợp chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản), chuyển nhượng bất động sản nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể có bán bất động sản là tài sản cố định thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  3. Việc xác định thu nhập chịu thuế đối với một số hoạt động sản xuất, kinh doanh được quy định như sau:

  đ) Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản (trừ bất động sản) bằng số tiền thu được từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản;
  …”
  Căn cứ các quy định trên, trường hợp năm 2009 Ngân hàng nhận tài sản là ô tô để đảm bảo khoản vay của khách hàng, đến năm 2012, do khách hàng không trả được nợ nên Ngân hàng nhận tài sản đảm bảo này để cấn trừ nợ vay của khách hàng (ô tô đã làm thủ tục sang tên chuyển quyền sở hữu cho Ngân hàng), đến năm 2017 Ngân hàng thực hiện thanh lý tài sản trên theo đúng quy định của pháp luật thì thu nhập từ hoạt động thanh lý tài sản được xác định theo hướng dẫn tại Tiết đ Khoản 3 Điều 6 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 nêu trên. Trường hợp hoạt động thanh lý tài sản phát sinh lỗ thì được bù trừ với lãi của các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Ngân hàng (trừ lãi phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản).
  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) được biết để thực hiện./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng KT4;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT.TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này