Công văn 75540/CT-TTHT về hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động góp vốn

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 75540/CT-TTHT
  V/v hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động góp vốn. Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017
  Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và thương mại Hà Nội.
  (Địa chỉ: Phòng 301, tầng 3, tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
  MST: 0101747616)
  Trả lời công văn số 82/CV-DLHC ngày 06/11/2017 của Công ty Đầu tư và thương mại Hà Nội hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.
  + Tại Khoản 7 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT như sau:
  "7. Các trường hợp khác:
  Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:
  a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.
  …”
  - Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  + Tại Khoản 2.15 Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:
  “2.15. Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

  b) Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh:
  b.1. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.”
  - Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  + Tại Điểm a Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định lập hóa đơn như sau:
  “a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
  “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
  …””
  Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty CP Đầu tư và thương mại Hà Nội góp vốn bằng tài sản để thành lập Công ty TNHH MTV Hoàng Gia - Việt Hưng theo đúng quy định của pháp luật thì Công ty CP Đầu tư và thương mại Hà Nội không phải kê khai, nộp thuế GTGT. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.
  Trường hợp Công ty TNHH MTV Hoàng Gia - Việt Hưng có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty CP Đầu tư và thương mại Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật để tiếp tục thực hiện hợp đồng kinh tế số 71/HUD-BQL11 ngày 11/4/2012 với Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị thì khi Công ty TNHH MTV Hoàng Gia - Việt Hưng thanh toán tiền theo tiến độ đối với phần giá trị còn lại của hợp đồng, Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị thực hiện lập hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH MTV Hoàng Gia - Việt Hưng theo quy định.
  Trường hợp cụ thể đề nghị đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu kèm theo và liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 4 để được hướng dẫn.
  Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty Công ty CP Đầu tư và thương mại Hà Nội được biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng Kiểm tra 4;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT, TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này