Công văn 75548/CT-TTHT về khai thuế giá trị gia tăng cho địa điểm kinh doanh do Cục Thuế Hà Nội ban

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 75548/CT-TTHT
  V/v khai thuế GTGT cho địa điểm kinh doanh Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017
  Kính gửi: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam
  Địa chỉ: Tầng 22, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Quận cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, MST: 0105105401
  Trả lời công văn số 339/2017/CV-FIN/FBLVN ngày 03/11/2017 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về khai, nộp lệ phí môn bài:
  “3. Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  ...b) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc. ”
  - Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về cấp mã số thuế:
  “...h) Mã số thuế 13 số được cấp cho:
  - Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; các đơn vị phụ thuộc của các tổ chức kinh tế, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật và có phát sinh nghĩa vụ thuế. …”
  - Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế:
  “...c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.... ”
  Căn cứ các quy định trên:
  Trường hợp Công ty thành lập địa điểm kinh doanh tại địa phương cấp tỉnh khác nơi Công ty có trụ sở chính thì phải đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh để kê khai, nộp thuế, nộp lệ phí môn bài theo quy định.
  Trường hợp địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh.
  Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.
  Nơi nhận:
  - Như trên:
  - Phòng Kiểm tra thuế số 1;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT. TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này