Công văn 75554/CT-TTHT về chữ ký và dấu trên hóa đơn khi thủ trưởng đơn vị không ký trên hóa đơn

Thảo luận trong 'Hóa đơn' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 75554/CT-TTHT
  V/v chữ ký và dấu trên hóa đơn khi thủ trưởng đơn vị không ký trên hóa đơn. Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017
  Kính gửi: Công ty TNHH Keyence Việt Nam
  (Đ/c: Tầng 26, Tòa Đông, Tòa nhà Lotte Center Hanoi, số 54 Đường Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội)
  MST: 0106467242
  Trả lời công văn số 301017/KVN ngày 30/10/2017 của Công ty TNHH Keyence Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:
  Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:
  + Tại Khoản 1 Điều 4 quy định:
  “Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập
  1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

  đ) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
  e) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

  h) Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.
  …”
  + Tại Khoản 2d Điều 16 quy định:
  “Điền 16. Lập hóa đơn
  2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn
  d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
  Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”
  Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của đơn vị tại công văn hỏi, Cục thuế TP Hà Nội trả lời về mặt nguyên tắc như sau:
  Trường hợp trên hóa đơn của đơn vị có cả hai tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” và “người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, nếu thủ trưởng đơn vị đã có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký thì người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên ở tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía bên trái của tờ hóa đơn, tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” không cần ký trên hóa đơn.
  Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.
  Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên:
  - Phòng KT1;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT, TTHT (2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này