Công văn 75555/CT-TTHT về kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường

Thảo luận trong 'Thuế Khác' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 75555/CT-TTHT
  V/v kê khai, nộp thuế BVMT Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017
  Kính gửi: Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam
  (Đ/c: 202 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội
  MST: 0100107638)
  Trả lời công văn số 1399/NLHK-TCKT ngày 05/07/2017 của Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam (sau đây gọi tắt là công ty) đề nghị hướng dẫn về việc việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  “Căn cứ Điều 7, Điều 8 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu quy định điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
  - Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;
  + Tại Khoản 4, Điều 15 quy định về khai, nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể:
  “4. Khai, nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể được thực hiện như sau:

  b) Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (sau đây gọi chung là xăng dầu)
  b.1) Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị giá tăng, cụ thể:
  - Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu (gọi chung là các đơn vị đầu mối) thực hiện kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi các đơn vị đầu mối đóng trụ sở chính đối với lượng xăng dầu do các đơn vị này trực tiếp xuất, bán bao gồm xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hóa khác, xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống của đơn vị đầu mối (kể cả các doanh nghiệp mà đơn vị đầu mối có cổ phần từ 50% trở xuống); trừ lượng xăng dầu xuất bán và nhập khẩu ủy thác cho công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối khác.
  …”
  - Căn cứ Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường.
  + Tại Điều 7 quy định về khai thuế, nộp thuế:
  “Điều 7. Khai thuế, nộp thuế.

  2.2. Đối với xăng dầu:
  Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị giá tăng, cụ thể:
  - Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu (gọi chung là các đơn vị đầu mối) thực hiện kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi các đơn vị đầu mối đóng trụ sở chính đối với lượng xăng dầu do các đơn vị này trực tiếp xuất, bán bao gồm xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hóa khác, xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống của đơn vị đầu mối (kể cả các doanh nghiệp mà đơn vị đầu mối có cổ phần từ 50% trở xuống); trừ lượng xăng dầu xuất bán và nhập khẩu ủy thác cho công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối khác.

  4. Thuế bảo vệ môi trường chỉ phải nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế bảo vệ môi trường nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì không phải nộp thuế bảo vệ môi trường khi nhập khẩu.
  Đối với các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa đã được nộp thuế bảo vệ môi trường về để sản xuất, kinh doanh thì thuế bảo vệ môi trường của hàng mua được hạch toán vào giá vốn hàng hóa hoặc giá thành sản phẩm sản xuất. Đối với các tổ chức cá nhân bán hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường.”
  - Căn cứ công văn số 5196/TCT-DNL ngày 10/11/2017 của Tổng cục Thuế v/v hướng dẫn kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường.
  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam và Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, khi xuất bán nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A-1 cho Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex, Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam chưa phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với lượng nhiên liệu này. Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex khi xuất bán lượng nhiên liệu Jet A-1 này ra thị trường phải thực hiện kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định.
  Các bên thỏa thuận giá mua bán nhiên liệu phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thuế bảo vệ môi trường chỉ phải nộp một lần theo quy định và được cơ cấu trong giá bán cho đơn vị sử dụng nhiên liệu.
  Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 2 - 187 Giảng Võ để được hướng dẫn cụ thể.
  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam được biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng Kiểm tra 2;
  - Phòng Kiểm tra 3;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT, TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này