Công văn 7565/CT-TTHT về thuế nhà thầu

Thảo luận trong 'Thuế Nhà Thầu' bắt đầu bởi admin, 30/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 7565/CT-TTHT
  V/v: Thuế nhà thầu Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2017
  Kính gửi: Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè.
  Đ/chỉ: Số 370 đường Gò Ô Môi, Khu Phố 02, Phường Phú Thuận.
  Mã số thuế: 0300832672.
  Trả lời văn bản số 198/GHNB-TCKT ngày 19/3/2017 và văn bản bổ sung số 239/GHNB-TCKT ngày 25/4/2017 của Công ty về thuế nhà thầu; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
  Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng;
  Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu):
  + Tại Khoản 2.a Điều 12 quy định: tỷ lệ (%) thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập từ dịch vụ là 5%.
  + Tại Khoản 2.a Điều 13 quy định: tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập từ dịch vụ là 5%, tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập bản quyền là 10%.
  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty theo trình bày và tài liệu đính kèm, ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài để tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phí đường truyền và phí sử dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp (tính trên số lượng người sử dụng),... thì khi thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài Công ty có trách nhiệm tính, khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế nhà thầu, cụ thể như sau:
  * Đối với phí sử dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp (SAP ERP), phí sử dụng mail của tập đoàn (EMAIL & EPORTAL), phí sử dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp (SAP BPC):
  - Thuế GTGT: không chịu thuế GTGT.
  - Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x 10 %.
  * Đối với phí đường truyền (IPVPN) và phí hỗ trợ đường truyền (WANSUPP):
  - Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x 5 %.
  - Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x 5 %.
  Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - P.Pháp chế;
  - Phòng Kiểm tra số 1;
  - Lưu: VT, TTHT.
  897- 583/2017tttg KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Nam Bình
   

Chia sẻ trang này