Công văn 76061/CT-TTHT về thay đổi địa chỉ trên hóa đơn

Thảo luận trong 'Hóa đơn' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 76061/CT-TTHT
  V/v thay đổi địa chỉ trên hóa đơn Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017
  Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Quảng cáo Việt Nam
  (Địa chỉ: số 62, ngõ 24, Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội)
  MST: 0101277664
  Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 1311/2017/VP-VNT ngày 13/11/2017 của Công ty cổ phần Thương mại Quảng cáo Việt Nam hỏi về chính sách thuế (sau đây gọi tắt là Công ty), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC):
  “…
  Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
  …”
  Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan quản lý trực tiếp, nếu Công ty vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đặt in chưa sử dụng hết thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).
  Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng KT4;
  - Phòng Pháp Chế;
  - Lưu: VT, TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này