Công văn 7645/CT-TTHT về thuế nhà thầu

Thảo luận trong 'Thuế Nhà Thầu' bắt đầu bởi admin, 30/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 7645/CT-TTHT
  V/v: Thuế nhà thầu Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2017
  Kính gửi: Công ty TNHH Điện Đông Nam Á
  Địa chỉ: Kho xưởng 2, Lô III-2, Đường 13, Nhóm CN3, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú
  Mã số thuế: 0312097808
  Trả lời văn bản số 01b/Besea-FCT ngày 9/3/2016 của Công ty về thuế nhà thầu (hồ sơ bổ sung và văn bản giải trình số 0105/2017Besea-FTC ngày 5/5/2017), Cục thuế TP có ý kiến như sau:
  Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hòa Pháp ngày 1/7/1994 về tránh đánh thuế hai lần:
  + Tại Khoản 7 Điều 5 quy định cơ sở thường trú:
  “Việc một công ty là đối tượng cư trú của một Nước ký kết kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi một công ty là đối tượng cư trú của Nước ký kết kia hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh tại Nước kia (dù có thông qua một cơ sở thường trú hay không) thì đều không làm cho bất kỳ công ty nào trong các công ty nói trên trở thành cơ sở thường trú của công ty kia.”
  + Tại Khoản 1 Điều 7 quy định lợi tức doanh nghiệp:
  “Các khoản lợi tức của một xí nghiệp tại một Nước ký kết sẽ chỉ phải nộp thuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp trên có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú nằm tại Nước kia. Nếu xí nghiệp có hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước kia nhưng chỉ trên phần lợi túc phân bổ cho cơ sở thường trú tại Nước đó”
  Tại Hiệp định Việt Nam - Pháp không có một điều khoản riêng về thu nhập lãi tiền vay, nên khoản thu nhập này được coi là loại thu nhập khác và thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 20 - Thu nhập khác.
  + Tại Điều 20 quy định thu nhập khác:
  “1. Những khoản thu nhập của một đối tượng cư trú của một Nước ký kết, bất kể phát sinh ở đâu, không được đề cập đến tại các điều khoản trên của Hiệp định này sẽ chỉ bị đánh thuế ở Nước này.
  2. Các quy định của khoản 1 sẽ không áp dụng đối với những thu nhập khác với những thu nhập từ bất động sản đã được quy định tại khoản 2 Điều 6, nếu đối tượng hưởng các thu nhập loại này là đối tượng cư trú của một Nước ký kết tiến hành một hoạt động công nghiệp hay thương mại tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú đóng tại đó, hoặc tiến hành tại nước ký kết kia các dịch vụ cá nhân độc lập thông qua một cơ sở cố định đóng tại đó, và nếu quyền hoặc tài sản làm phát sinh các khoản thu nhập này có quan hệ thực tế với cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định này. Trong trường hợp này, các quy định tại điều 7 hoặc điều 13, tùy từng trường hợp, sẽ được áp dụng.”
  Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
  Căn cứ Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam;
  Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);
  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty là đơn vị do Công ty Barillec SAS (Pháp) góp 100% vốn để thành lập tại Việt Nam ký hợp đồng vay vốn của Công ty Barillec SAS (Pháp) và thuê Công ty Barillec SAS (Pháp) tư vấn, thiết kế kỹ thuật, đánh giá dự án điện, nếu trong quá trình đàm pháp, ký kết, thực hiện hợp đồng vay, hợp đồng cung ứng dịch vụ giữa Công ty với Công ty Barillec SAS (Pháp) không tạo thành cơ sở thường trú hoặc không thông qua một cơ sở thường trú của Công ty Barillec SAS (Pháp) tại Việt Nam thì Công ty thực hiện thủ tục đề nghị áp dụng hiệp định đối với lãi tiền vay Công ty trả cho Công ty Barillec SAS (với tư cách là đối tượng thực hưởng khoản lãi tiền vay) và khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam do cung cấp dịch vụ của Công ty A Barillec SAS (Pháp) theo quy định.
  Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng KTT số 2;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu VT, TTHT;
  - Hiền -31332150(946) KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Nam Bình
   

Chia sẻ trang này