Công văn 76909/CT-TTHT năm 2016 về miễn thuế thu nhập cá nhân cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------------
  Số: 76909/CT-TTHT
  V/v trả lời chính sách Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016
  Kính gửi: VPDA Tổ chức Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation tại Việt Nam
  (Địa chỉ: Phòng 601, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội - Mã số thuế: 0102776793)
  Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số TAX/2016/006 ngày 10/10/2016 của VPDA Tổ chức Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation tại Việt Nam hỏi về việc miễn thuế TNCN cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại văn phòng của tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN), Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
  - Căn cứ Công văn số 13231/BTC-TCT ngày 18/09/2009 của Bộ Tài chính về việc thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài làm việc tại văn phòng của tổ chức phi chính phủ đã nêu:
  "1. Đối với giai đoạn từ 31/12/2008 trở về trước: Các cá nhân nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện, văn phòng dự án của các TCPCPNN tại Việt Nam được miễn thuế TNCN theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao.
  2. Từ ngày 1/1/2009 trở đi: Việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện, văn phòng dự án của các TCPCPNN được thực hiện trên cơ sở các cam kết của Chính phủ tại các Điều ước quốc tế ký với các TCPCPNN theo các Điều kiện:
  - Tiền lương hoặc phụ cấp có nguồn từ nước ngoài và không trích từ nguồn vốn dự án thực hiện tại Việt Nam.
  - Đối tượng được miễn thuế TNCN là người mang quốc tịch nước ngoài (kể cả người mang quốc tịch nước ngoài và quốc tịch Việt Nam).
  - Việc miễn thuế có thời hạn trên cơ sở thỏa thuận về thời hạn ký giữa Chính phủ Việt Nam hoặc Ủy ban công tác về các TCPCP nước ngoài (nếu được Chính phủ Việt Nam ủy quyền) với TCPCPNN tại Việt Nam."
  - Căn cứ Điều 1 Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam đã quy định đối tượng áp dụng như sau:
  "Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
  1. Quyết định này quy định về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
  2. Quyết định này áp dụng đối với chuyên gia nước ngoài được tuyển chọn để trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trên cơ sở thống nhất giữa tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cơ quan chủ quản dự án của Việt Nam quy định tại văn kiện chương trình, dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài."
  - Căn cứ Thông tư số 96/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam như sau:
  + Tại Điều 1 hướng dẫn phạm vi Điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
  "1. Thông tư này hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
  2. Thông tư này áp dụng đối với Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam."
  + Tại Điều 2 hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế:
  "1. Hồ sơ miễn thuế
  Hồ sơ miễn thuế bao gồm:
  - Xác nhận Chuyên gia nước ngoài và đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân của Cơ quan chủ quản (đối với trường hợp Chuyên gia nước ngoài ký hợp đồng với Cơ quan chủ quản) hoặc của Chủ Khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (đối với trường hợp Chuyên gia nước ngoài ký hợp đồng với Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoặc ký hợp đồng với Chủ Khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài) đối với thu nhập từ việc trực tiếp thực hiện chương trình, dự án phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam của Chuyên gia nước ngoài (theo mẫu số 01/XNCG-ĐNMT ban hành kèm theo Thông tư này)..."
  Căn cứ các quy định trên, trường hợp các chuyên gia nước ngoài làm việc trực tiếp thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật thì thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg và Thông tư số 96/2016/TT-BTC. Đối với các chuyên gia nước ngoài làm việc tại văn phòng của các TCPCPNN Bộ Tài chính đã có Công văn số 13231/BTC-TCT ngày 18/09/2009 hướng dẫn thực hiện.
  Cục Thuế TP Hà Nội thông báo VPDA Tổ chức Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation tại Việt Nam được biết và thực hiện./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phòng Thu nhập cá nhân;
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT, TTHT(2). KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn
   

Chia sẻ trang này