Công văn 770/TCT-TNCN xác nhận đối tượng cư trú của cá nhân trong năm 2015

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 29/12/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 770/TCT-TNCN
  V/v xác nhận đối tượng cư trú của cá nhân trong năm 2015 Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017
  Kính gửi: Công ty TNHH Scancom Việt Nam
  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2016 ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Công ty TNHH Scancom Việt Nam về xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam trong năm 2015. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
  Căn cứ khoản 1 điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2016 của Bộ Tài chính.
  Căn cứ khoản 6 điều 44 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
  Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp ông Nils Boje Bendzen (mã số thuế 8039279460, quốc tịch Đan Mạch) trong năm 2015 thỏa mãn điều kiện cá nhân cư trú quy định tại khoản 1 điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2016 của Bộ Tài chính và nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị xác nhận cư trú theo hướng dẫn tại khoản 6, điều 44 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì Cục thuế tỉnh Bình Dương xem xét, cấp giấy chứng nhận cư trú cho ông Nils Boje Bendzen theo quy định.
  Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Scancom Việt Nam được biết./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Website TCT;
  - Vụ Pháp chế -TCT;
  - Vụ Chính sách - TCT;
  - Vụ Hợp tác quốc tế;
  - Cục thuế tỉnh Bình Dương;
  - Lưu: VT, TNCN. TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Duy Minh
   

Chia sẻ trang này