Công văn 96/CT-TTHT năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 96/CT-TTHT
  V/v: Thuế Thu nhập cá nhân TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2014
  Kính gửi: Công ty TNHH Industrielle Beteiligung
  Địa chỉ: Lô A4b, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM
  Mã số thuế : 0305296954
  Trả lời văn thư số 26.12 CV/2013 ngày 26/12/2013 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
  Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:
  - Tại khoản 2 Điều 11 quy định:
  “Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm người sử dụng lao động trả tiền lương, tiền công cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập”.
  - Tại Điều 28 quy định về khấu trừ thuế :
  “1. Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.
  2. Các loại thu nhập phải khấu trừ thuế:
  a) Thu nhập của cá nhân không cư trú, bao gồm cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam;
  b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, kể cả tiền thù lao từ hoạt động môi giới;
  ....”
  - Tại Khoản 1 Điều 31 quy định trách nhiệm khấu trừ thuế của tổ chức trả thu nhập:
  “1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ thuế khi trả thu nhập cho cá nhân như sau:
  a) Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động: Hàng tháng tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ thuế của từng cá nhân căn cứ vào thu nhập tính thuế tháng và biểu thuế Lũy tiến từng phần; tạm tính giảm trừ gia cảnh theo bản khai của người nộp thuế để tính số thuế phải nộp trong tháng, thực hiện khấu trừ thuế và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai tạm tính giảm trừ gia cảnh này. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khai thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 30 Nghị định này và theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
  …”
  Trường hợp Công ty theo trình bày có chi trả cho người lao động tiền lương tháng 13/2013 trong tháng 12/2013 thì Công ty có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ thu nhập được chi trả trong tháng 12/2013 (bao gồm lương tháng 13/2013 và lương tháng 12/2013) để tính, khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định nêu trên.
  Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
  Nơi nhận:
  Như trên;
  P.KT1;
  Phòng PC;
  - Lưu: VT, TTHT.
  3572-332476/2013-pbk KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Trần Thị Lệ Nga
   

Chia sẻ trang này