Công văn 9712/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thảo luận trong 'Thuế TNCN' bắt đầu bởi admin, 8/6/17.

 1. admin

  admin Administrator Thành viên BQT

  D.C Flat
  Bài viết:
  13,312
  Đã được thích:
  0
  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Số: 9712/CT-TTHT
  V/v: thuế thu nhập cá nhân TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2011
  Kinh gửi: Tổng Công Ty CP Khoan và DV Khoan Dầu Khí
  Địa chỉ : Tầng 4, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1
  Mã số thuế: 0302495126
  Trả lời văn bản số 1626/PVD ngày 27/10/2011 của Tổng Công ty về Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
  - Căn cứ khoản 3 điều 1 Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân:
  “Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với cổ tức được chia cho cá nhân từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng.”;
  - Căn cứ khoản 2 Công văn số 10790/TCT-CST ngày 12/8/2011 của Tổng Cục thuế về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội:
  “Không thực hiện khấu trừ, chưa thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các trường hợp chi trả cổ tức cho cá nhân kể từ ngày 01/08/2011 (trừ cổ tức do các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng chi trả cho cá nhân).”
  Trường hợp Tổng Công ty có Quyết định chia cổ tức năm 2010 cho cổ đông trước ngày 01/8/2011 nhưng nếu có một số cổ đông nhận cổ tức từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 thì khoản cổ tức này không thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN theo Nghị quyết số 08/2011/QH13.
  Cục thuế TP thông báo cho Tổng Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - P.KT1;
  - Phòng PC;
  - Lưu: VT, TTHT
  2166_186324 / 11 pthy. KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Trọng Hạnh
   

Chia sẻ trang này